• Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN HIM LAM
  • Quy mô: Gồm toà tháp 50 tầng
  • Vị trí: Đường Lý Thái Tổ, phường Đại Phúc, TP. Bắc Ninh
  • Chủ đầu tư: Tập đoàn Dabaco Việt Nam
  • Quy mô: 468 căn
  • Vị trí: Đường Huyền Quang, Phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh